Omni-Foto Diepenbeek werd in 2012 opgericht door enkele bevriende amateurfotografen.

De vereniging heeft als doel:
- mensen samen te brengen die in hun vrije tijd met fotografie bezig zijn,
- een motivatie te zijn voor deze mensen om hun hobby gedreven te beoefenen.

Omni-Foto tracht dit doel te bereiken door middel van de volgende activiteiten:
- een maandelijkse samenkomst voor het bespreken van gemaakte foto's,
uitwisselen van tips en trucs, fotograferen rond bepaalde thema's,
plannen van uitstappen, deelnemen aan wedstrijden, enz.
- lessen (al naargelang de behoefte),
- een jaarlijkse (meerdaagse) foto-uitstap,
- minstens een foto-evenement per jaar, toegankelijk voor het grote publiek,
- deelname aan activiteiten van overkoepelende bonden (CVB, VLF, …).

Geïnteresseerd? Neem contact op en kom
kennismaken tijdens een van onze samenkomsten!